Hem

Hovdala Vänner

För att främja och utveckla intresset för Hovdala

Välkommen till föreningen Hovdala Vänner

Vi har till syfte att främja och utveckla intresset för Hovdala med närområde. Vi värnar om dess byggnader, miljöer och historia.

Föreningen arbetar också för att stödja andra utåtriktade aktiviteter och bidrar med idéer till lämpliga aktiviteter för Hovdala.

Hovdala Vänner arbetar för ett bevarande och en dokumentation av gamla seder och traditioner genom att sprida kunskap.

Vi har även intresserat oss för hantverksbyn Broslätt, som legat i direkt anslutning till slottet och varit boplats för de hantverkare vilka varit nödvändiga för slottets verksamhet.