Hovdalas historia

Hovdala
Vänner

För att främja och utveckla intresset för Hovdala

För 600 år sen…

Det är 1300-tal och platsen vi nu står på är ett ganska otillgängligt kärr. Striderna mellan de Danska och Svenska kungarna med ömsesidig inblandning från Pommern samt till och från av Biskopen i Lund skapades en nordisk union. Hansa-unionen hade då ett dominerande inflytande över befolkningen i hela södra Skandinavien utifrån säte i Skåne

1389 nämns Hovdala för första gången i akterna och då tillsammans med namnet Magnus Raboc som tydligen överlevt ”den stora folkdöden”

Här i trakten fanns då två gårdar, Gårstalien och borgen i Hjorthagen bägge outgrävda men i tiden identiferade husgrunder några hundra meter öster respektive sydöst Hovdala nuvarande läge.

Sannolikt har dessa tidigare byggnader bränts under de många krigen och Hovdala byggts upp på nuvarande plats i början av 1500 -talet.

Ägaren och innehavaren av Hovdala vid början av 1500 talet var Sten Stensen Laxmand vars sondotter Else gifte sig med Eiler Grubbe 1560. Eiler fick då Hovdala som hemgift varefter sonen Sivert Grubbe ärver gården 1575 med tillträde först 1585 på grund av att Sivert bara var 9 år vid tiden för arvet.

Efter ett antal skiften av ägare inomsläkten Grubbe och efter inlösen av inteckningar köptes gården 1665 av Jens Mikkelsen. En driftig lantbrukare som ryckte upp gården ur förfall. Under krigsåren fram till slutet av 1680-talet förde Jens Mickkelsen ett skickligt diplomatiskt liv mellan den Svenska och den Danska ledningen. Han adlades 1687 av den Svenska kungen till namnet Ehrenborg. Från 1945 tog staten över ägandeskapet men familjen Ehrenborg bodde kvar på slottet till början av 1980 talet .

HISTORISKA TILLBAKABLICKAR

Finjasjöns sänkningar under 1800-talet och hur det påverkat
landskapet fram till våra dagar

Hembiträden på Hovdala

%d bloggare gillar detta: